อิฐมอญก่อฉาบ

"อิฐมอญ" หรือ "อิฐแดง" เป็นที่นิยมใช้ในวงการก่อสร้างมาโดยตลอด อันเนื่องมาจากราคาอิฐที่ไม่แพง สามารถผลิตใช้ได้เองในประเทศ มีความแข็งแกร่งสูง ดังจะเห็นได้ตามวัด ปราสาทราชวัง โบราณสถาน ต่างๆ รวมถึงสิ่งก่อสร้างในยุคโบราณของหลายๆประเทศก็ทำด้วยอิฐมอญ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพื่อมาทดแทน แต่ยังไม่สามารถทำให้ความนิยมในการใช้อิฐมอญลดน้อยลงไป

ตัวอย่างผลงาน