อิฐมอญก่อฉาบ

"อิฐมอญ" หรือ "อิฐแดง" เป็นที่นิยมใช้ในวงการก่อสร้างมาโดยตลอด อันเนื่องมาจากราคาอิฐที่ไม่แพง สามารถผลิตใช้ได้เองในประเทศ มีความแข็งแกร่งสูง ดังจะเห็นได้ตามวัด ปราสาทราชวัง โบราณสถาน ต่างๆ รวมถึงสิ่งก่อสร้างในยุคโบราณของหลายๆประเทศก็ทำด้วยอิฐมอญ ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีวัสดุก่อสร้างอื่นๆเพื่อมาทดแทน แต่ยังไม่สามารถทำให้ความนิยมในการใช้อิฐมอญลดน้อยลงไป

อิฐมอญตัน
ขนาด (cm.) น้ำหนัก (kg.) ก้อน/ตรม.
3x6x14 0.4 130-140
อิฐมอญ 2 รูเล็ก
ขนาด (cm.) น้ำหนัก (kg.) ก้อน/ตรม.
2.5x6x14 0.25 130-140
อิฐมอญ 2 รูใหญ่
ขนาด (cm.) น้ำหนัก (kg.) ก้อน/ตรม.
5x6x15 0.45 80-90
อิฐมอญ 4 รู
ขนาด (cm.) น้ำหนัก (kg.) ก้อน/ตรม.
5x6x15 0.5 80-90
อิฐมอญ 3 รู
ขนาด (cm.) น้ำหนัก (kg.) ก้อน/ตรม.
6x10x20 1.7 40-45

ตัวอย่างผลงาน