อิฐโบราณก่อโชว์-ปูพื้น

"อิฐโบราณ สัจจะวัสดุที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ และ เรื่องราว"

“อิฐโบราณ” สัจจะวัสดุที่เต็มไปด้วยเรื่องราว กำลังกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง โดยเฉพาะการนำมาใช้ก่อผนังโชว์แนว สไตล์ลอฟท์ ที่เน้นความดิบ เท่ เรียบง่าย แต่แฝงไปด้วยความสวยงามอันเป็นอัตลักษณ์

“อิฐโบราณ” แต่ละก้อนเปรียบเสมือนบันทึกเรื่องราว ผ่านกาลเวลา ร่องรอยบนผิวสัมผัสของอิฐแต่ละก้อนจึงมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว สีสันและผิวสัมผัสของอิฐโบราณที่เป็นธรรมชาติ ช่วยสร้างบรรยากาศดิบ เท่ เพิ่มเสน่ห์ให้กับสถานที่ของท่าน
อิฐโบราณ 15x30 cm
ขนาด (cm)
น้ำหนัก (kg)
ก้อน/ตรม
ปูพื้น
ก่อโชว์
15x30x5.0 3.60 25 65
อิฐโบราณ 10x30 cm
ขนาด (cm)
น้ำหนัก (kg)
ก้อน/ตรม
ปูพื้น
ก่อโชว์
10x30x5.0 3.5 35 65
อิฐโบราณ 20x20 cm
ขนาด (cm)
น้ำหนัก (kg)
ก้อน/ตรม
ปูพื้น
ก่อโชว์
20x20x5.0 3.5 25 90
อิฐโบราณ 7x30 cm
ขนาด (cm)
น้ำหนัก (kg)
ก้อน/ตรม
ปูพื้น
ก่อโชว์
7x30x5.0 1.90 50 65
อิฐโบราณ 10x20 cm
ขนาด (cm)
น้ำหนัก (kg)
ก้อน/ตรม
ปูพื้น
ก่อโชว์
10x20x5.0 1.65 50 90
อิฐโบราณ 7x20 cm
ขนาด (cm)
น้ำหนัก (kg)
ก้อน/ตรม
ปูพื้น
ก่อโชว์
7x20x5.0 1.30 75 90
อิฐโบราณ 5x20 cm
ขนาด (cm)
น้ำหนัก (kg)
ก้อน/ตรม
ปูพื้น
ก่อโชว์
5x20x5.0 0.90 100 100
อิฐโบราณ 10x10 cm
ขนาด (cm)
น้ำหนัก (kg)
ก้อน/ตรม
ปูพื้น
ก่อโชว์
10x10x5.0 0.75 100 180
อิฐโค้ง
ขนาด (cm) น้ำหนัก (kg) จำนวนก้อน =เส้นผ่าศูนย์กลาง
9x23x5.0 1.5 6 30
15x30x5.0 3.0 8 50

ตัวอย่างผลงาน