อิฐทนไฟ

"อิฐทนไฟ" หรือเรียกอีกอย่างว่า อิฐทนความร้อน ภาษาชาวบ้านเรียก อิฐทำเมรุ เป็น อิฐที่ทำมาจากดินเหนียว มีส่วนผสมของ อลูมิน่า กับ ซิลิก้า โดยใช้เครื่องอัดให้เป็นก้อนสี่เหลี่ยม และ เป็นเสี้ยว มีคุณสมบัติทนไฟ ตั้งแต่ 900-1,300 องศาเซลเซียส ใช้ในการก่อผนังอาคารทนไฟ ก่อเมรุเผาศพ ทางหนีไฟ เตาเผาขยะ เตาเผาฟืน เตาอบพิซซ่า และ อื่นๆ โดยใช้คู่กับปูนทนไฟ ดินทนไฟ และ คอนกรีตทนไฟ

ตัวอย่างผลงาน