บทความ

ทำไมต้อง "อิฐมอญ อิฐแดง อโยธยา"

ไม่น่าแปลกใจเลยว่าอยุธยาจะเป็นแหล่งที่ผลิตอิฐมอญที่คุณภาพดี แข็งแกร่ง มีความทนทานสูง เนื่องจากวัตถุดิบหลักของการผลิต คือดินเหนียว ผสม ดินทราย และเป็นที่ยอมรับว่า ไม่มีแหล่งไหนจะมีคุณภาพดีเหมือนที่อยุธยา เนื่องมาจากเป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเก่าแก่ และ อีกส่วนหนึ่งคือ แกลบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่หาได้ง่ายเพราะอยุธยาเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำ ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการผลิตเพราะเป็นภูมิปัญญาสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น