บทความ

"อิฐโบราณ" นวัตกรรมดินเผาเหนือกาลเวลา

เมื่อนึกถึงอิฐโบราณผู้คนส่วนมาก จะนึกถึงโบราณสถานในประเทศไทย ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่บ่งบอกถึงอารยะธรรมประเพณี และ วัฒนธรรม สะท้อนให้เห็นถึงงานสถาปัติยกรรมโบราณ ที่คงความมีเสน่ห์ จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่าในปัจจุบัน อิฐโบราณ เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการกลิ่นอายของอารยธรรมโบราณของงานสถาปัติยกรรมสมัยใหม่
อิฐโบราณที่นิยมใช้ในปัจจุบัน สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ
1.แบ่งตามลักษณะการเผา
   1.1 แบบเผาด้วยฟืน
   1.2 แบบเผาด้วยแกลบ
2.แบ่งตามความใช้งาน
   2.1 แบบก่อโชว์ผิว
   2.2 แบบนำไปปูพื้น
   2.3 แบบนำไปกรุผนัง

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในปัจจุบันการใช้งานอิฐโบราณเริ่มกลับมาเป็นที่นิยม จึงมักจะเป็นตัวเลือกแรกๆ ในงานออกแบบประเภท Loft style , Modern , Vintage , Industrial และ อื่นๆ ดังนั้นการเลือกแหล่งผลิตที่มีคุณภาพจึงมีความสำคัญเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้งานได้ถึงที่สุด หากท่านต้องการอิฐโบราณ นึกถึง บริษัท อโยธยา ไทล์ แอนด์ บริค จำกัดค่ะ