บทความ

ประวัติอิฐมอญ

"อิฐมอญ" หรือ "อิฐแดง" มีประวัติอันยาวนาน มาตั้งแต่สมัยทวาราวดี จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยกลุ่มชุมชนชาวมอญตามลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นผู้เริ่มต้นผลิตเพื่อการค้า เมื่อเวลาผ่านล่วงเลยมา “อิฐมอญ” ยังเป็นที่นิยมในการก่อสร้างอย่างไม่เสื่อมคลาย ดังจะเห็นได้จาก โบราณสถานต่างๆ ที่ผ่านระยะเวลาหลายร้อยปี ยังคงหลงเหลือซึ่งความสวยงามในปัจจุบัน
“มีชาวต่างชาติบันทึกไว้ว่า อยุธยาเปรียบเสมือนเมืองที่ไม่สามารถรบเอาชนะได้ เพราะปราการสำคัญคือกำแพงเมือง ที่มีความหนามาก ถึงขนาดยั้งข้าศึกได้ในระยะหนึ่ง จนสุดท้ายไม่สามารถทำลายกำแพงอิฐได้ จึงต้องขุดไปใต้กำแพง เพื่อเผาฐานรากให้กำแพงทรุด นี่แสดงให้เห็นว่า อิฐที่มาสร้างกำแพงเมืองอยุธยามีความแข็งแกร่งคงทนมาก “(ที่มา Dailynews 17.6.2560)

“อิฐมอญ” หรืออีกชื่อ เรียก “อิฐแดง” ตามลักษณะสีอิฐ ได้มีการพัฒนาการผลิตโดยใช้เครื่องรีด แบบมีรู 2 รู 4 รู และ 3 รู เพื่อการผลิตที่รวดเร็วขึ้น ทำให้ขนาดใหญ่ขึ้น และ มีความแน่นของเนื้ออิฐมากยิ่งขึ้น ง่ายต่อการก่อสร้าง ลดเวลาแรงงาน ลดการใช้ปูนลง อิฐชนิดนี้จะมีน้ำหนักเบาแต่จะมีความแข็งแรงดี เหมาะกับการก่อสร้าง